Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve

contact us | site map | slovenčinaenglish
Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve

A.P.O.H.


Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve (APOH) vznikla v roku 1998 a je prvým dobrovoľným profesijným združením subjektov podnikajúcich v odpadovom hospodárstve založeným v Slovenskej republike.

 

APOH združuje podnikateľské subjekty poskytujúce široké spektrum služieb v odpadovom hospodárstve. Našimi členmi sú subjekty zaoberajúce sa zberom, zhromažďovaním odpadov, ich prepravou, úpravou, energetickým a materiálovým využívaním, recykláciou až po ekologické skládkovanie nevyužiteľných častí, ale aj poradenské spoločnosti zaoberajúce sa odpadovým hospodárstvom.

 

Jedným zo základných zameraní APOH je vyvíjanie aktivít smerujúcich k presadzovaniu záujmov svojich členov predovšetkým v oblasti harmonizácie legislatívy odpadového hospodárstva SR s právom Európskej únie, dodržiavania princípov spoločného európskeho trhu a ochrany hospodárskej súťaže. Praktické skúsenosti a odborné znalosti našich členov predurčujú APOH k tomu, aby bol významným partnerom pre orgány štátnej správy a samosprávy.

 

Členovia APOH sú širšou odbornou i laickou verejnosťou prijímaní ako spoločnosti rešpektujúce environmentálne normy a pravidlá podnikania.

 

viac v sekcii kto sme

 
 
 
© 2024 A.P.O.H.info@apoh.skHome pageCondition of useContact form