Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve

contact us | site map | slovenčinaenglish

Združenie pre udeľovanie certifikátu Odborná prevádzka pre nakladanie s odpadmipublished 11.1.2011


ZOPNO

Účelom Združenia pre udeľovanie certifikátu „Odborná prevádzka pre nakladanie s odpadmi“ (ZOPNO) je najmä príprava, poskytovanie informácií, overovanie súladu a prepožičiavanie certifikátu „Odborná prevádzka pre nakladanie s odpadom“ (ďalej len OPNO) prevádzkam firiem, ktoré podnikajú v oblasti odpadového hospodárstva  a ktoré splnia kritériá OPNO. Kritériá OPNO sa týkajú najmä personálneho zabezpečenia, prevádzkovej dokumentácie, poistnej ochrany, kontroly činnosti dodávateľov služieb, vzdelania zamestnancov a environmentálnej politiky spoločnosti. ZOPNO je registrované na Obvodnom úrade Bratislava pod registračným číslom OVVSaŽP/670/2/2005/TSK.

ZOPNO je spoluzakladateľom EVGE (Europäische Vereinigung der Gemeinschaften zur Zertifizierung von Entsorgungsfachbetrieben) európskeho spoločenstva združení pre certifikát  OPNO, ktoré vzniklo v Nemecku v  Kolíne  29.10.2004. Certifikácia podľa jednotných európskych štandardov „Odborná prevádzka pre nakladanie s odpadmi“ funguje aj  v Českej republike, Nemecku, Rakúsku, Maďarsku a vo Švajčiarsku a takisto v týchto krajinách platia aj certifikáty OPNO slovenských firiem.


zopno

 
 
 
© 2023 A.P.O.H.info@apoh.skHome pageCondition of useContact form