Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve

contact us | site map | slovenčinaenglish

Priebeh certifikácie vo firmepublished 23.1.2011


Priebeh certifikácie vo firme

Certifikácia OPNO sa zameriava na riadenie akosti ako aj na environmentálne riadenie, pričom sa sústreďuje na špecifiká odpadového hospodárstva. Firma musí spĺňať rôzne kritériá, ktoré sa týkajú najmä personálneho zabezpečenia, prevádzkovej dokumentácie, poistnej ochrany, kontroly činnosti dodávateľov služieb, vzdelania zamestnancov a environmentálnej politiky spoločnosti. Tieto požiadavky musia byť overené auditom, ktorý vykoná  certifikačná organizácia, ktorá má na to oprávnenie. Ak má firma viac prevádzok audit sa vykoná v každej z nich.

Na základe úspešného auditu ZOPNO prepožičia certifikát OPNO firme, resp. každej jej prevádzke, ktorá splní požiadavky OPNO. To či firma spĺňa požiadavky OPNO sa overuje každý rok. Získanie certifikátu je spojené  s určitými nákladmi, ktoré sú spravidla nižšie ako pri certifikáciách typu ISO. Tieto náklady sa neskôr  firme vrátia  formou zvýšenej efektivity podniku.

 
 
 
© 2023 A.P.O.H.info@apoh.skHome pageCondition of useContact form